15.12.2017 12:00

23:00 | JAZ

FRIEK OUT!

Friek Out geht in die nächste Runde! BassBunker: Reque (live), Cado, Epylepsylon, Verfl.Xt. PalettenBar: Slimcase, Gustav Krøne, SCRW.

www.friekout.com